UGent

Evolutietheorie en de fascinatie voor objectivering



Spreker: Arnold Burms
Affiliatie: Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Leuven
Datum: 05/10/2008
Locatie: Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Leuven