UGent

De theologie ontspoord. Van natuurlijke theologie tot intelligent designSpreker: Taede Smedes
Affiliatie: Faculteit Godsgeleerdheid, KULeuven
Datum: 08/20/2008
Locatie: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel