UGent

Darwin vs god II - Mevr. Gerlinda Swillen & Dhr. Paul De Witte

Maart 2009

10/3/2009: Darwin vs god II - Mevr. Gerlinda Swillen & Dhr. Paul De Witte

20:00 u - 23:00 u
 
Locatie: "De Geuzetorre", Kazernelaan 1 te 8400 Oostende
 
Prijs & inschrijving: De inkom is gratis. Op voorhand reserveren is niet nodig, op tijd komen wel. Stipt om 20.00 uur start de lezing.
 
Darwin of God? Met de opkomst van het creationisme lijkt de strijd almaar heviger te worden. Tijd voor een reactie. Het samenwerkingsverband van HVV, het Masereelfonds, Motief, UPV, UGent en UA biedt u in “De Geuzetorre” een interessante lezingenreeks aan.
Het tweede deel van het drieluik heeft aandacht voor de heilige verhalen, de gewijde boeken, de overleveringen. Zijn het wetenschappelijke verhalen of allegorische verhalen? Kunnen deze verhalen de kritiek van de wetenschap vandaag doorstaan? Wat is hun betekenis voor de moderne, geseculariseerde mens? Gaat het hier werkelijk om een Goddelijk woord. Of een poging van mensen om waarden in een verhaal te gieten en te verduidelijken. Tekstvormen zoals allegorie, parodie, parabel worden verklaard. Er wordt onderzocht hoe men vandaag, bij de huidige stand van zaken van de wetenschap, kan omgaan met deze historische verhalen. Want zelfs als het verhaal niet hoeft te kloppen, behouden deze vertellingen hun waarde.
Moderator: Stefaan Lievens

Meer informatie externe link