UGent

Jaar van de aap - lezing door Johan Braeckman "Darwin, evolutie en creationisme"

Februari 2009

27/2/2009: Jaar van de aap - lezing door Johan Braeckman "Darwin, evolutie en creationisme"

20:00 u - 23:00 u
 
Locatie: "De Geuzetorre", Kazernelaan 1 te 8400 Oostende
Prijs & inschrijving: De inkom is gratis. Op voorhand reserveren is niet nodig, op tijd komen wel. Stipt om 20.00 uur start de lezing.
Het creationisme is opnieuw in opmars. Honderdvijftig jaar nadat Charles Darwin de kern van zijn evolutietheorie uiteenzette in zijn boek Over de Oorsprong van Soorten, zijn er honderden miljoenen mensen, zowel in de christelijke als islamitische culturen, die de evolutietheorie naar het rijk der fabelen willen verwijzen. Nochtans, vanuit wetenschappelijk oogpunt, is er geen enkele goede reden om eraan te twijfelen dat de basisaspecten van de theorie correct zijn.
Het creationisme is de voorbije decennia ook zelf geëvolueerd. Om te ontsnappen aan de kritiek dat creationisme niet wetenschappelijk maar religieus is, introduceerden creationisten andere labels, zoals “scientific creationism” en, meer recent, “intelligent design”. Het mocht niet baten: in meerdere processen oordeelde de rechter dat de creationistische opvattingen, om het even in welke schapenvacht ze zijn gehuld, niks met wetenschap te maken hebben.
Wie het creationisme grondig bestudeert, stelt vast dat de belangrijkste woordvoerders ervan dit intern ook toegeven. Wetenschappelijk staat men nergens, maar op zich is het de creationisten daar niet om te doen. Hun agenda wordt door religie, zingeving, moraal en politiek bepaald.
Tijdens de lezing zet Prof. Dr. Johan Braeckman uiteen wat de evolutietheorie van Darwin inhoudt, hoe ze zich verhoudt tot religie en zingevingkwesties, en waarom alle vormen van creationisme pseudo-wetenschappelijk en potentieel ook maatschappelijk en politiek gevaarlijk zijn.
De lezing wordt opgeluisterd met geprojecteerde beeldfragmenten, nadien is er gelegenheid tot vraagstelling. Daarbij worden ook de Oostendse Gemeenschapsscholen betrokken: de leerlingen NC Zedenleer van de derde graad mogen op voorhand vragen insturen, een aantal daarvan worden weerhouden. De leerlingen mogen daarop hun vragen "live" aan de professor komen stellen en worden met een kleine attentie beloond! De bar van het VLC is na afloop geopend voor de dorstige kelen.

Meer informatie externe link