UGent

Internationale Dag van de Biodiversiteit - Darwin en plantenevolutie

Mei 2009

22/5/2009: Internationale Dag van de Biodiversiteit - Darwin en plantenevolutie

2009 is het jaar van Darwin (200 jaar) en zijn evolutietheorie (150 jaar). Geen enkele wetenschappelijke theorie beïnvloedt zo ons denken over de natuur en onszelf als Charles Darwins evolutietheorie. Het is niet te verwonderen dat de discussies en controverses, die gestart zijn op de dag dat Darwins boek Over het ontstaan van soorten werd gepubliceerd, tot op heden voortduren.
Veel debatten over Darwin zijn niet louter wetenschappelijk van aard. Darwinistisch denken gaat evenzeer over religie, moraal, cultuur, gedrag en alles wat we als typisch menselijk beschouwen, maar hierover komt in het najaar gastspreker Johan Braeckman van de universiteit Gent naar Beveren.
Ook verbonden aan de universiteit Gent is gastspreker van vandaag, Prof. Paul Goetghebeur, vakgroep biologie en teamverantwoordelijke van de vaatplanten. Hij licht op de dag van de biodiversiteit de hele plantenevolutie toe. Het leven startte immers bij de eerste cel en liep van bacterie naar cel mét kern om te differentiëren naar planten, dieren, zwammen, en talrijke andere groepen. De ontwikkeling van wieren is de essentiële schakel geweest in de ontwikkeling van de landplanten: van mossen over varens naar zaadplanten en tenslotte daarin de zeer opvallende bloemplanten.
Nadien volgt een wandeling in het park om één en ander bij de planten te tonen.

Meer informatie externe link