UGent

Wat is evolutie?

Auteur: Dominique Adriaens - Docent Vakgroep Biologie, Hoofd onderzoeksgroep 'Evolutionaire Morfologie Vertebraten'

Dit is een kleine vraag, maar met een antwoord dat niet zo klein is. Maar om het in één korte definitie te gieten, kan je evolutie (en dan bedoel ik de evolutie die dieren en planten en zo kennen) beschrijven waarbij het voldoet aan de volgende eigenschappen:

 
 
Over elk van die punten kan er veel dieper op ingegaan worden, en zijn er talrijke finesses die hier niet toegelicht worden. Maar deze beperkte set aan criteria geven toch een algemeen beeld van wat evolutie nu juist is.


Zie ook