UGent

Nieuws

Evolutie in de klas

Johan Braeckman

Vorige week nam ik deel aan een studienamiddag over evolutie en religie, in een Gents atheneum. Wie denkt dat het thema ondertussen achterhaald is, omdat de jeugd van tegenwoordig geen problemen meer ervaart met de wetenschappelijke visie op het leven op aarde, moet ik helaas ontgoochelen. De leerkracht zedenleer die de namiddag organiseerde, bracht verslag uit van een bijzonder interessant experiment dat ze had uitgevoerd. Ze had drie keer over evolutietheorie gepraat, voor drie verschillende groepen leerlingen. Voor de eerste groep stelde ze zich autoritair op: “Het is zo en niet anders, discussiëren heeft geen zin”. De tweede groep kreeg een meer gematigde versie te horen: “Dit is hoe de wetenschap het ziet. Haar visie is correct, maar je hebt het recht om jouw mening te ventileren”. Aan de derde groep tenslotte legde ze evolutie uit op een niet opdringerige manier. “De wetenschap ziet het zo, dit zijn de argumenten, maar we kunnen er rustig over van mening verschillen”. Na iedere les werden de leerlingen ondervraagd door een andere leerkracht. Wat vonden ze van de stijl van de juf? Voelden de leerlingen zich aangesproken? Vonden ze de leerstof interessant? Hadden ze iets bijgeleerd? Hoe stonden ze nu tegenover Charles Darwin en zijn evolutietheorie? De resultaten waren hoogst interessant. De eerste groep reageerde op alle vragen eerder negatief, soms ronduit vijandig. Vooral de moslims verwierpen zowel de stijl als de inhoud van de les. Ze ventileerden reeds tijdens de les en bij de ondervragende leerkracht meerdere clichés, vooroordelen en misverstanden over evolutie en wetenschap, van “het kan niet dat wij van de apen afstammen” tot “ik vind dit allemaal saai en dikke zever”. Ze voelden zich buitenspel gezet en niet gerespecteerd. De tweede groep reageerde reeds opmerkelijk verschillend. De inhoud van de les riep nog steeds weerstand op, maar ze stonden er meer voor open en apprecieerden de aanpak van de juf. Maar het was pas bij de derde groep dat er enige pedagogische vooruitgang was. De leerlingen konden hun mening geven, de juf liet hen rustig praten en luisterde oprecht. Het resultaat was dat ze open stonden voor wat de leerkracht hen vertelde. Ook al ging het duidelijk in tegen hun diepste overtuigingen over de schepping en de herkomst van de mens, en botste het met hun zelfbeeld en hun identiteit, ze hadden zich tenminste niet meteen teruggetrokken in hun loopgracht.
Supporteren voor de verkeerde club
Of de leerlingen die evolutie verwerpen hun opvattingen erover bijstellen ten gevolge van de zachte aanpak van de juf, weet ik niet. Maar het lijkt de enige methode te zijn die geen weerstand oproept. Wie de leerlingen bruuskeert, is er duidelijk aan voor de
moeite. Het stemt me tot gematigd optimisme dat ze in elk geval bereikbaar zijn, ook over een onderwerp waarover ze reeds van jongs af aan te horen krijgen dat ze zich er moeten voor afsluiten.
De Gentse imam Brahim Laytouss bracht op de studienamiddag de juiste boodschap: moslims moeten zich niet afschermen van wetenschappelijke inzichten, ook al bevallen die hen niet. Ze moeten ze onderzoeken, en, al zei hij dit niet in exact dezelfde woorden, hun religieuze opvattingen aanpassen aan wetenschappelijke feiten. Het lijkt voor de meesten onder ons wellicht evident, maar voor moslimjongeren is het dat duidelijk niet. Velen onder hen beschouwen evolutie, ook zonder er veel van af te weten, als iets wat tot “het andere kamp” behoort, iets wat je niet kan aanvaarden als je niet wil dat je peergroup je als een overloper bestempelt. Evolutie is als een sjaal van de voetbalploeg waar je niet voor supportert. Een echte fan valt nog liever dood dan een sjaal te dragen die foute kleuren heeft.
Geen onderwijs à la tête du client
In een van de filmpjes van de juf vroeg een leerling, zelf geen moslim, zich tijdens de klasdiscussie af waarom moslims per se iets over evolutie moeten leren? De teneur van zijn opmerking kwam erop neer dat ze zich er eerder door gekwetst voelen, er toch niet voor open staan en dat men hen er bijgevolg beter geen les over geeft. Het is ongetwijfeld goedbedoeld, maar het zou desastreus zijn mocht men die opvatting volgen. Nog meer nefast is het postmodernistische standpunt, dat alternatieve visies als evenwaardig wil presenteren aan de wetenschappelijke inzichten. Het gaat me er niet enkel om dat men dan in wezen om het even wat mag onderwijzen en het aanbod kan aanpassen aan de tenenlengte en wensen van de toehoorders, wat op zich al bedenkelijk is. Maar het belangrijkste punt is dat jongeren recht hebben op de beste kennis die we hen kunnen bieden. Wat betreft de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid is dat tot nader order de wetenschappelijke kennis en niet de informatie die we in millennia-oude mythologieën denken te vinden.

Recent boek over Aristoteles


Bioloog, auteur en programmamaker Armand Leroi publiceerde recent een indrukwekkend boek over Aristoteles, de grootste bioloog voor Darwin. Hier kan je een recensie lezen van de oorspronkelijke, Engelstalige editie.

Ondertussen is het boek ook in het Nederlands vertaald als "De lagune. Hoe Aristoteles de wetenschap uitvond" (Atlas, Contact, 2015).
Leroi maakte ook een documentaire over Aristoteles en zijn biologische opvattingen. Je kan ze hier bekijken.

Chimpansees en bonobo's hebben complexere persoonlijkheid dan gedacht

- Belga

Onderzoek naar de persoonlijkheid van chimpansees en bonobo's leert dat de primaten veel complexere diersoorten zijn dan gedacht. Ze lijken ook harder op elkaar en op de mens. Ze hebben zelfs een extra persoonlijkheidsdimensie tegenover de mens. Dat merkte primatologe Nicky Staes tijdens haar doctoraatsonderzoek aan de universiteit van Antwerpen.
Wetenschappers weten al langer dat dieren unieke persoonlijkheden hebben. Onderzoek naar de morfologisch erg verwante bonobo's en chimpansees legde soms nog de nadruk op hun onderlinge verschillen, maar nieuw onderzoek aan de UAntwerpen wijst op grote overeenkomsten van hun persoonlijkheden, niet enkel met elkaar maar ook met de mens.

Onderzoekster Nicky Staes verzamelde 154 persoonlijkheidsprofielen van bonobo's, ingevuld door verzorgers. Voorts werden 46 dieren in totaal circa 4.000 uur geobserveerd. Op basis van hoe vaak een dier vlooit, speelt, of zich moedig gedraagt wanneer het aan een valse luipaard wordt voorgesteld, kon zo op een andere manier een gelijkaardig persoonlijkheidsprofiel worden opgesteld, klinkt het.

"Mensen hebben vijf persoonlijkheidsdimensies: openheid, zelfdiscipline, extraversie, vriendelijkheid en emotionele stabiliteit. Bonobo's en chimpansees blijken een zesde dimensie te hebben, met kenmerken gerelateerd aan dominantie of assertiviteit", klinkt het.

De overige vijf dimensies tonen grote gelijkenissen tussen de drie soorten, al vertonen bonobo's een unieke dimensie die niet in de twee andere soorten terugkomt, die "aandachtigheid" werd gedoopt. Op basis van de observaties kwamen vier dimensies naar voren, en konden dieren hoger of lager scoren op sociaal, open, moedig en actief.

Staes merkte ook dat variaties op een bepaald gen verschillen in "socialiteit" bij chimpansees blootleggen. Bonobo's blijken altijd een volledig gen te hebben, wat hen socialer lijkt te maken. Verder onderzoek zal moeten verduidelijken hoe variatie in dit gen nu net variatie veroorzaakt in persoonlijkheid bij deze soorten.

Waarom het belangrijk is Moslims onderwijs in evolutie te geven

Rana Dajani - http://www.nature.com/news/why-i-teach-evolution-to-muslim-students-1.17364

Rana Dajani geeft biologie onderwijs in Jordanië. Uniek is dat ze ook lesgeeft in evolutietheorie - een theorie die de meeste van haar studenten aanvankelijk verwerpen. Toch zijn de studenten bereid de lessen te volgen, en aan het eind van de cursus zijn de meesten overtuigd dat de evolutietheorie correct is.
Rana Dajani is praktiserend Moslima, wat verwarrend is voor haar studenten, die evolutietheorie associëren met het westen en met atheïsme. Vaak is dit de eerste keer dat ze een Moslim evolutietheorie horen bevestigen. Ze gaat van het artifiële kweken van planten over naar resistentie tegen antibiotica in bacteriën, influenze vaccins en HIV geneesmiddelen. De meeste studenten aanvaarden na discussies wel de evolutie van planten en dieren, maar niet van de mens, daar er in de Koran expliciet wordt gesteld dat God de mens heeft gecreëerd in zijn huidige vorm. Anderzijds stelt Islam dat de mens een integraal deel is van de creatie, en dat mensen niet arrogant moeten zijn.
Moslims waren niet altijd gekant tegen evolutietheorie. In de 19de eeuw waren er Moslim wetenschappers, zoals Hussein al-Jisr en Ahmad Medhat, die de evolutietheorie accepteerden, en de 9de eeuwse al-Jahiz vormde reeds een evolutie-achtige idee. Maar geleidelijk begonnen Moslims de evolutietheorie als een westers idee te beschouwen, en importeerden ze Christelijke creationistische ideeën.
Dajani hoopt dat haar lessen in evolutietheorie bijdragen aan het vormen van onafhankelijk denkende, kritische Moslim wetenschappers.
http://www.nature.com/news/why-i-teach-evolution-to-muslim-students-1.17...

Cursus: Van kunst en pauwenstaarten Esthetica, schoonheid en kunst in een evolutionair wereldbeeld


In The Descent of Man schrijft Darwin

"Van [schoonheidszin] wordt beweerd dat hij uniek is voor de mens. Maar wanneer wij mannelijke vogels zien die zorgvuldig hun veren en prachtige kleuren aan de wijfjes vertonen [?] is het onmogelijk te betwijfelen dat de wijfjes de schoonheid van hun mannelijke partners bewonderen. [?] Prieelvogels, die hun priëlen met vrolijk gekleurde ornamenten smaakvol versieren [...] leveren bijkomend bewijs dat zij een zin voor schoonheid bezitten. Zo ook met het gezang van de vogels"

Is er een kloof tussen mens en dier wat betreft kunst en schoonheidszin? Darwin dacht duidelijk van niet en de laatste decennia hebben meerdere onderzoekers zijn standpunt onderschreven.

In deze lessen bekijken we kunst, esthetica en schoonheidsbeleving vanuit een evolutionair perspectief en vergelijken we deze visie met een paar klassieke alternatieven. Is onze voorkeur voor bepaalde kleuren, vormen en composities een culturele verworvenheid of is onze liefde voor schoonheid aangeboren? Hoe kan kunst en schoonheidszin vanuit een evolutionair perspectief verklaard worden? Wat is de relatie tussen seksuele selectie en kunst? Waarom wordt iets als mooi ervaren? Dit, en nog zoveel meer?

Docente: Lutgart Vanlerberghe

Cursuslocaties:
Gent, Geuzenhuis
Kantienberg 9
6 maandagnamiddagen van 14:00 tot 16:30 uur - 23/02/2015 - 02/03/2015 - 09/03/2015 - 16/03/2015 - 23/03/2015 - 30/03/2015

Berchem, Zaal Stanislas
Grote Steenweg 75
6 donderdagnamiddagen van 14:00 tot 16:30 uur - 26/02/2015 - 05/03/2015 - 12/03/2015 - 19/03/2015 - 26/03/2015 - 02/04/2015

Brussel, Gemeenschapscentrum De Markten
Oude Graanmarkt 5
3 donderdag van 10:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 16:30 uur - 23/04/2015 - 30/04/2015 - 07/05/2015

Aalst, Cultuurcentrum De Werf
Molenstraat 51
6 dinsdagnamiddagen van 14:00 tot 16:30 uur - 12/05/2015 - 19/05/2015 - 26/05/2015 - 02/06/2015 - 09/06/2015 - 16/06/2015

De kennis en acceptatie van evolutietheorie van docenten die lesgeven aan toekomstige leerkrachten in de VS

Guillermo Paz-y-Miño-C & Avelina Espinosa - http://docs.rwu.edu/nesciencepublicevolution/vol2/iss1/1/

Wat denken de docenten van toekomstige leerkrachten in de VS over evolutietheorie? Guillermo Paz-y-Miño-C en Avelina Espinosa maakten een grondige studie over de kennis en acceptatie van de evolutietheorie onder deze docenten, verspreid over 281 universiteiten in de Verenigde Staten. Uit hun studie blijkt dat zij een vrij lage acceptatie van evolutie hebben, slechts 59% (in vergelijking met 94% in onderzoekers aan universiteiten in New England, 6 rijke en goed geëduceerde staten in the noordoosten van de VS). Hun scores op wetenschappelijke kennis van evolutietheorie en verwante feiten (zoals de leeftijd van het universum) was hoger dan die van universiteitsstudenten, maar significant lager dan die van vermelde onderzoekers. 59% van de docenten zeiden dat ze religieus waren. Religiositeit correleerde negatief met de mate waarin evolutietheorie aanvaard werd. Zoals de auteurs van deze studie aangeven, het is enigszins verontrustend dat de docenten van toekomstige leerkrachten in de VS een relatief lage acceptatie hebben van de evolutietheorie.

Zie meer hier: http://docs.rwu.edu/nesciencepublicevolution/vol2/iss1/1/

DNA van hominide voorouder verrast paleoantropologen

Johan De Smedt - Meyer et al., Nature, 2013, doi:10.1038/nature12788 http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature12788.html

Dankzij de analyse van oud DNA kunnen paleoantropologen meer te weten komen over de verwantschap tussen uitgestorven soorten. De extractie en analyse van oud DNA is erg moeilijk. DNA gaat verloren als het niet onder de juiste omstandigheden (koel en droog) werd geconserveerd, en er treedt vaak besmetting op tussen oud DNA en het DNA van de onderzoekers (archeologen die de beenderen opgraven). Toch zijn genetici er in geslaagd het DNA van uitgestorven soorten zoals de Neanderthaler, wolharige mammoet, en holenbeer te reconstrueren.

Matthias Meyer en collega’s beschrijven in Nature hun analyse van het mitochondrisch DNA van hominiden uit de Sima de los Huesos (letterlijk, put met beenderen) in Spanje. Deze beenderen zijn minstens 300 000 jaar oud. Nooit eerder is iemand er in geslaagd het DNA te reconstrueren van menselijke hominiden die zo oud zijn. Extractie was moeilijk, er was maar liefst 2 gram beenmateriaal nodig, gehaald van een dijbeen, om voldoende genetisch materiaal te verzamelen.

Mitochondrisch DNA (mtDNA) is het DNA dat in de mitochondriën van elke cel zit. Mitochondriën zijn verantwoordelijk voor het leveren van energie aan de cel. Ze hebben hun eigen DNA, dat via de moeder wordt doorgegeven. Door sequenties van mtDNA met elkaar te vergelijken, kunnen genetici te weten komen hoe dicht soorten aan elkaar verwant zijn. Soorten met mtDNA dat sterk op elkaar lijkt, hebben een meer recente gemeenschappelijke voorouder dan soorten met mtDNA dat meer verschilt. Op basis daarvan construeert men fylogenetische stambomen, die de relaties tussen de soorten duidelijk maken.
Voor wat betreft Europese hominiden kent men het mtDNA van Neanderthalers, Homo sapiens (moderne mensenà en dat van de de Denisovans, een soort waarvan slechts weinig fossielen zijn bekend, die leefde in Siberië ca. 30 000 tot 50 000 jaar geleden. Deze soort heeft tot op heden geen wetenschappelijke naam. Uit eerdere analyses bleek al dat Homo sapiens en Neanderthalers DNA hebben uitgewisseld in Azië en Europa, met andere woorden, leden van deze soorten hadden in het verleden seks met elkaar. Er is ook kruising tussen de Denisovans en Neanderthalers en tussen Denisovans en de voorouders van menselijke populaties in Oceanië. Men schat dat de splitsing tussen Homo sapiens en Neanderthalers ca. 500,000 jaar geleden plaatsvond; de splitsing tussen de gemeenschappelijke voorouder van Homo Sapiens, Homo neanderthalensis, en de Denisovans was ca. 1 miljoen jaar geleden. Zoals te zien is op de grafiek, zijn Homo sapiens en Homo neanderthalensis dus dichter aan elkaar verwant dan aan de Denisovans.

hominoide

Aangezien de beenderen uit Sima de los Huesos anatomische gelijkenissen vertonen met Neanderthalers, verwachtten de onderzoekers dat hun mtDNA het meeste zou lijken op dat van deze soort. Ze waren dus erg verrast toen bleek dat het Sima de los Huesos DNA meer leek op dat van de Denisovans dan op dat van de Neanderthalers, met een geschatte splitsing tussen beide soorten rond 700 000 jaar. Op de grafiek zijn de fylogenetische relaties tussen deze hominide soorten weergegeven. Deze resultaten kwamen totaal onverwacht aangezien de auteurs aannamen dat de Sima de los Huesos hominiden voorouders waren van de Neanderthalers.

Paleoantropologen denken nu dat het midden Pleistoceen, de periode waaruit de Sima de los Huesos beenderen dateren, lijkt op een Lord of the Rings wereld, met diverse menselijke soorten die tegelijk leefden, en ook in elkaars leefgebied verbleven. Meyer en collega's stellen diverse scenarios voor om hun onverwachte vondst te verklaren. De Sima de los Huesos hominiden zouden een aparte groep kunnen zijn, sterk verschillend van Neanderthaler en Homo sapiens, die nadien genetisch materiaal doorgaf aan de Denisovans. Hoewel dit niet onmogelijk is, verklaart dit scenario niet waarom de Sima de los Huesos hominiden sterke anatomische gelijkenissen vertonen met Neanderthalers. Een ander scenario stelt dat de Sima de los Huesos hominiden verwant zijn aan een populatie die aan de basis ligt van zowel Neanderthalers (en Homo sapiens) en de Denisovans. Dit lijkt plausibel, en komt overeen met de vondst van oudere fossielen in Zuid-Europa (ca. 800 000 jaar oud, Homo antecessor), maar dan moet wel worden verklaard waarom het mtDNA van de Neanderthalers zo sterk verschilde van dat van de Denisovans. Wat ook mogelijk is, is dat een tot nog toe onbekende menselijke populatie genetisch materiaal van de Denisovans introduceerde in de Sima de los Huesos hominiden.

De vondst, net als andere resultaten van oud DNA, dwingt paleoantropologen om hun modellen opnieuw te bekijken. Dit zal vermoedelijk leiden tot nieuwe theoretische modellen waarin de huidige resultaten passen.

Richard Dawkins: de usual suspect

Koen Tanghe

De Britse pers heeft een vette kluif aan de combattieve en soms arrogant overkomende auteur van The Selfish Gene en The God Delusion. Om maar een voorbeeld te geven: de titel van Charles Moores recente bespreking van Dawkins’ autobiografie in The Telegraph is ‘How dare God disagree with Richard Dawkins’. Het sfeertje dat daar rond Dawkins hangt, verklaart misschien de manier waarop Marc Reynebeau hem portretteert in zijn column in De Standaard van woensdag 25 september 2013 (‘Cultuur, de usual suspect’). De aanleiding is het bericht dat de Russische ombudsman voor kinderen zich verzet tegen seksuele voorlichting met het dubieuze argument dat Russische jongeren alles wat ze moeten weten over liefde en seks kunnen vinden in de Russische literatuur. Het inspireert Reynebeau tot een lichtvoetige tirade over hoe slecht de literatuur en de kunst wel behandeld wordt: van ongewilde reclame en sluipende commercialisering tot open onverschilligheid. Anderzijds is het wel zo dat iedereen weliswaar moppert over het artistiek-culturele bastion, maar er toch ook deel wil van uitmaken, al was het maar om prestige redenen.

Om die paradox te staven, verwijst Reynebeau onder meer naar een recent interview met Dawkins in The New York Times (‘By the book’, zondag 15 september 2013). Dawkins, die onlangs in een poll van Prospect magazine uitgeroepen werd tot de meest toonaangevende denker van de wereld, zou enerzijds tot de cultuurbarbaren behoren: hij laat, zo wil Reynebeau ons doen geloven, romans links liggen omdat ze gaan over ‘dingen die niet gebeurd zijn’. Dit verklaart dan weer, dixit Reynebeau, waarom het hem koud laat ‘wie met wie trouwt’ in Pride and Prejudice van Jane Austen. Anderzijds oppert diezelfde Dawkins echter ook dat de Nobelprijs literatuur wel eens aan een wetenschapper gegeven zou mogen worden in plaats van aan een romanschrijver. Dit kan alleen betekenen dat “hij de notie literatuur hoog inschat (dan toch?) en gesteld is op het prestige die ze uitstraalt, hoe vaak de literaire praktijk ook als elitair of, in Dawkins’ perceptie, als irrelevant wordt verketterd.”

Dawkins heeft een patent op krasse uitspraken en persoonlijke verwijten. Baron Rees van Ludlow, ook bekend als Martin Rees, de kosmoloog en astrofysicus, gewezen President van de Royal Society en fervent maar niet-religieus ‘gelover in geloof’ noemde hij, wegens zijn ‘geflirt’ met de religieuze John Templeton Foundation, een inschikkelijke ‘quisling’ (iemand in een hoge positie die verraad pleegt aan wat hem is toevertrouwd). Michael Ruse vergeleek hij ooit zelfs met Neville Chamberlain. Sommige van zijn critici, zoals de theoloog Alister McGrath, beschuldigde hij ervan een carrière uit te bouwen op zijn rug. Hij had het in dit verband over vlooien (naar Yeats’ vers “Was there ever dog that praised his fleas?”) en parasitaire boeken. Zijn website richarddawkins.net wijdde er ooit een rubriek aan: This Week’s Flea. Nadat hij in 1999 over zichzelf zei dat hij een pitbull terriër is die losgelaten werd in de arena om religieuze mensen aan te vallen, wordt hij wel eens Darwins pitbull genoemd, naar analogie van Thomas Huxley, Darwins bulldog. De gelijkenis gaat zelfs nog verder: Huxley stond, omwille van zijn strijd tegen het christendom en zijn pogingen om de morele en spirituele autoriteit van de Kerk over te nemen, bekend als ‘Pope Huxley’. Het is het equivalent van ‘God Dawkins’.

Dat Dawkins wel eens persoonlijke kritiek te verduren krijgt, is dus wellicht niet meer dan normaal. Het salvootje dat Reynebeau afvuurt, is echter totaal misplaatst. Zeker, Dawkins lijkt een voorkeur te hebben voor non-fictie en ik kan me inbeelden dat zijn retorische vraag waarom we, Nobelprijsgewijs, een voorkeur zouden moeten hebben voor literatuur die over zaken gaat die niet gebeurd zijn sommigen in het verkeerde keelgat schiet. Maar dat is Dawkins - een meester in retoriek - ten voeten uit. Uit het interview blijkt verder dat hij fictie wel degelijk waardeert. Pride and Prejudice moge dan wel een tegenvaller geweest zijn, dat was niet te wijten aan het feit dat het fictie is. Hij is er bovendien niet trots op dat hij maar weinig interesse kon opbrengen voor de vraag wie met wie gaat trouwen “en hoe rijk ze zijn.” Elspeth Huxley’s Red Strangers las hij meerdere malen, hij houdt van sociale satires en is, terecht, beschaamd dat hij nog altijd niet Tolstojs Oorlog en Vrede las.

In zijn boeken verwijst hij regelmatig naar romans en sciencefiction werken en in zijn autobiografie merkt hij op dat hij tot tranen toe bewogen kan worden door poëzie.
Het is overigens niet de eerste keer dat Dawkins de idee oppert dat wetenschappers in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor de Nobelprijs literatuur. Als lid van de Royal Society of Literature en ontvanger van een aantal literaire onderscheidingen, waaronder, in 1987, de Royal Society of Literature Award, is het wellicht maar normaal dat hij zich afvraagt waarom hij, of een collega als Steven Pinker, niet de hoogste literaire onderscheiding kan krijgen. Qua schrijfstijl moet hij in elk geval niet onderdoen voor de grootste romanschrijvers.

Ook wat die Nobelprijs betreft, gaat Reynebeau dus wel erg kort door de bocht. Uit zijn opmerkingen blijkt dat hij wel degelijk het interview met Dawkins gelezen heeft. Daar ligt het dus niet aan. In een klassiek essay uit 1921 zei de Britse journalist en editor van de Manchester Guardian Charles P. Scott dat een krant in de eerste plaats accuraat verslag moet uitbrengen van de feiten: “comment is free, but facts are sacred.” Zelfs een redactioneel artikel moet vooral eerlijk blijven, vond hij. Een column is een en al uitdagende commentaar, maar ook in een column zouden de feiten heilig moeten zijn en zou de eerlijkheid voorop moeten staan.

Gaaf deels cranium van een miocene hominoide ontdekt in Yunnan, China

JI XuePing, JABLONSKI Nina, et al. - Chinese Science Bulletin, doi: 10.1007/s11434-013-6021-x

Tijdens het mioceen (ca. 23 tot 5.3 miljoen jaar geleden) kenden de mensapen een grote proliferatie, maar de meeste fossielen van mensapen uit die periode zijn tanden. Recent verscheen een beschrijving van een uitzonderlijk gaaf fossiel in het tijdschrift Chinese Science Bulletin, in een studie geschreven door XuePing Ji, Nina Jablonski en collega's. Het betreft een gedeelte van de schedel van een juveniele mensaap, voorlopig toegeschreven aan de soort Lufengpithecus lufengensis, gedateerd tot het late mioceen (7.2 tot 5.3 miljoen jaar oud). Lufengpithecus werd vaak gelinkt aan de orang oetan, maar dit is onwaarschijnlijk gegeven dit specimen en andere specimens. Lufengpithecus is vermoedelijk lid van een late groep mensapen in het late mioceen in Oost-Azië, niet dicht verwant met enige bestaande mensaapsoort.

hominoide

Eerste vogel 150 miljoen jaar oud

Pascal Godefroit, Andrea Cau, Hu Dong-Yu, François Escuillié, Wu Wenhao, & Gareth Dyke - http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature12168.html

Een fossiel uit het Jura-tijdperk uit een Chinees museum zou de oudste echte vogel kunnen zijn. Het specimen, Aurornis xui, werd ontdekt door een boer, maar was eerst niet geïdentificeerd als een vroege vogel. Pascal Godefroit (KBIN) bestudeerde het fossiel in het museum in het Fossiel en Geologie park te Yizhou. Het dier leefde ongeveer 150 miljoen jaar geleden, had scherpe tanden, lange benen, veren, en was ongeveer een halve meter lang (gemeten van de bek tot de staartpunt).

vogel

Vermoedelijk kon deze vogel niet vliegen, maar gebruikte hij zijn vleugels om van tak tot tak te glijden. De meer bekende Archaeopteryx had daarentegen meer ontwikkelde vleugels.
Niet iedereen is overtuigd van het statuut van Aurornis xui als vroege vogel. Sommige paleontologen, zoals Luis Chiappe (Natuurhistorisch Museum Los Angeles, California) menen dat enkel Archaeopteryx dit statuut verdient, en dat Aurornis xui enkel een transitioneel fossiel is tussen dinosaurussen en vogels. Hoe dan ook werpt de ontdekking van dit fossiel nieuw licht op de de evolutie van de vogels.

De auteurs van deze studie hebben aan de hand van een analyse van dit fossiel en andere vogelachtigen uit het Jura en Krijt tijdperk een nieuwe fylogenie van de vogels opgesteld. Recent werd Archaeopteryx geklasseerd als een vogelachtige dinosaurus, maar niet langer als voorouder van de huidige vogels. Dit zou betekenen dat karakteristieke eigenschappen van vogels, zoals veren en vleugels, minstens twee keer onafhankelijk van elkaar geëvolueerd waren. De huidige heranalyse toont echter aan dat de vogelachtige fossielen uit het Jura en Krijt tijdperk wel degelijk aan elkaar verwant zijn. Als dit correct is, zijn vogel-specifieke fenotypische kenmerken slechts éénmaal geëvolueerd, en is Archaeopteryx wel degelijk een voorouder van de huidige vogels.
Het fossiel wordt beschreven in Nature: http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature12168.html