UGent

Media voor volwassenen

 • Radio-interview van Jan Gerits met Raoul van Damme en Johan Braeckman (Raoul van Damme (Universiteit Antwerpen), Johan Braeckman (Universiteit Gent))
 • De evolutie van ethiek (Katinka Quintelier)
 • algemeen

 • Het handicap principe - communicatie, altruïsme en seksuele selectie (Koen Martens)
 • Wat vertelt de evolutietheorie van Darwin, en wat niet? (Dominique Adriaens)
 • Wat is een adaptatie? (Dominique Adriaens)
 • Recente gegevens over evolutiemechanismen (Kevin Verstrepen)
 • Ontstaan en evolutie van het leven op Aarde (Raoul Van Damme)
 • Het onderscheid tussen graduele evolutie en de theorie van onderbroken evenwichten (Bert Van Boxclaer)
 • Over de mechanismen die ten grondslag liggen aan de biologische evolutie (Walter Verraes)
 • De evolutietheorie: van misverstand tot mythe (Geerdt Magiels)
 • Natural selection - the best idea anybody ever had (Johan Braeckman)
 • fonds Lucien De Coninck

 • Lucien De Coninck, bouwer van de eerste vrijmetselaarsloge te Gent (Prof. Em. Herman Balthazar)
 • Lucien De Coninck, een man met visie (Prof. Em. Jan Buelens)
 • Lucien De Coninck, de bioloog (Prof. Em. August Coomans)
 • Een vader gezien door de ogen van vier grootvaders (Prof. Dr. Frank Deconinck)
 • Lucien De Coninck en de zin voor wetenschap (Prof. Dr. Koen Goethals)
 • Lucien De Coninck en het verzet (De heer Karel Poma)
 • Lucien De Coninck en het humanistisch verbond (Prof. Dr. Frank Roels)
 • Lucien De Coninck, gewoon een mens (Prof. Dr. Etienne Vermeersch)
 • geschiedenis van de evolutietheorie

 • Charles Darwin at 200: Is He Past his Sell-by Date (Michael Ruse)
 • Geschiedenis van de evolutietheorie en het darwinisme (Johan Braeckman)
 • De laatste woorden van Over het ontstaan van Soorten (Geerdt Magiels)
 • Eugenetica: het resultaat van een fout begrip van evolutie (Thierry Backeljau)
 • wetenschapsfilosofische aspecten

 • Cognitieve belemmeringen voor de evolutietheorie (Johan De Smedt)
 • Darwin in de filosofie? (Bas Haring)
 • Evolutietheorie en de fascinatie voor objectivering (Arnold Burms)
 • Antropische principes (Jean Paul van Bendegem)
 • Ethische en filosofische standpunten (J. Peters)
 • Kampt de evolutietheorie met een perfectie-probleem? (Raoul Van Damme)
 • Wat is wetenschap? (of: Wat zijn de wetenschappen?) (Jean Paul van Bendegem)
 • Darwins dilemma. De impact van de evolutietheorie op ethiek (Katinka Quintelier)
 • Kan de evolutietheorie een rechtvaardiging voor moraal bieden? (Herman Philipse)
 • Alle leerstijlen toegelaten: evolutietheorie voor iedereen (Gustaaf Cornelis)
 • Evolutionaire benaderingen van religie en implicaties voor religieus geloof (Helen De Cruz)
 • creationisme en intelligent design

 • De theologie ontspoord. Van natuurlijke theologie tot intelligent design (Taede Smedes)
 • Genesis, wetenschap en geschiedenis (Geert Lernout)
 • Onreduceerbare complexiteit - een schaap in wolvenvacht... of hoe schijn bedriegt (Thierry Backeljau)
 • Waarom creationisme en intelligent design niet thuishoren in wetenschappelijk onderwijs (Walter Decleir)
 • Waarom is Intelligent Design een pseudowetenschap? (Maarten Boudry)
 • Wat is intelligent design? (Stefaan Blancke)
 • Inside creationism s Trojan horse. A closer look at intelligent design (Barbara Forrest)
 • Darwin en God, wetenschap en/of geloof (Geerdt Magiels)
 • De gevaarlijke verleiding van het creationisme (Stefaan Blancke)
 • toepassingen van evolutietheorie

 • Wat leert de evolutietheorie ons over ziekte, gezondheid en geneeskunde, deel I (Johan Braeckman)
 • Wat leert de evolutietheorie ons over ziekte, gezondheid en geneeskunde, deel II (Johan Braeckman)
 • Wat leert de evolutietheorie ons over ziekte, gezondheid en geneeskunde, deel III (Johan Braeckman)
 • Evolutie van de kosmos (Christoffel Waelkens)
 • Het wiskundige brein - de cognitieve basis van natuurlijke getallen (Helen De Cruz)
 • Ik denk, dus ik ben geëvolueerd. De evolutie van het menselijke brein (Helen De Cruz)
 • Het belang van evolutionaire inzichten en technieken in de medische wereld (Thierry Backeljau)
 • De betekenis van Darwin voor de moraal (Chris Buskes)
 • Darwin thuis? Hoe evolutietheorie in vele facetten van ons dagelijks leven optreedt (Koen Martens)
 • Evolutiebiologische grondslagen van recht en gereguleerd gedrag (Bart Du Laing)
 • evolutionaire psychologie

 • Wie is de sterkste die overleeft? (Jan Van Hooff)
 • Altruïsme, coöperatie en reciprociteit (Jack Vromen)
 • Het morele brein - de neurale netwerken van morele intuïties en ethische oordelen in onze hersenen (Jan Verplaetse)
 • Goedzak en de strijd om het bestaan - over de evolutionaire achtergrond van moraliteit (Jan Van Hooff)
 • Altruïsme vanuit een evolutionair perspectief (Johan Mertens)
 • Homoseksualiteit - een evolutionaire paradox (Andreas De Block)
 • Evolutie en altruïsme (Katinka Quintelier)
 • Evolutie en menselijk gedrag (Mark Nelissen)
 • Evolutie, empathie en het menselijke brein (Farah Focquaert)
 • Het morele brein (Jan Verplaetse)
 • Gay science: over evolutiepsychologie en homoseksualiteit (Pieter Adriaens)
 • Uitwisseling en reciprociteit in de etnologie: Hobbes, Mauss en Darwin (Raymond Corbey)
 • Homo communalis? Een evolutionair perspectief op de mens als sociaal dier (Thomas Pollet)
 • Evolutie en ethiek. Het belang van de evolutietheorie voor de verklarende, normatieve en meta-ethiek (Herman Philipse)
 • Evolutiepsychologische verklaringen voor pseudowetenschappelijk denken (Johan Braeckman)
 • Het “universele zuur” van de evolutionaire psychologie? (Maarten Boudry)
 • evolutie van de mens

 • Evolutie en menselijk gedrag (Katinka Quintelier)
 • En hoe zit het nu met evolutie? (Jan Verbeeren)
 • Ontstaan van de mens (Pierre M. Vermeersch)
 • evolutie en cultuur

 • Wat is de functie van cultuur? Een filosofische blik op een aantal evolutionaire alternatieven (Andreas De Block)
 • Hoe kunnen we het ontstaan van kunst evolutionair verklaren? (Johan De Smedt)
 • Culturele evolutie als darwinistisch proces of hoe methoden uit de biologie kunnen aangewend worden binnen de cultuurwetenschapp (Tom Wenseleers)
 • Culturele evolutie en identiteit (Tom Truyts)
 • Hoe universeel is het universele darwinisme? (Andreas De Block)
 • Kunst bij jagers-verzamelaars (Marc Vermeersch)
 • Oorsprong van kunst; evolutionaire esthetica (Wilfried Van Damme)
 • Enkele gedachten over de verhouding tussen evolutionaire processen en prehistorische kunst (Alexander Verpoorte)
 • Hoe ontstaan beelden? De receiver bias als verklaring van kunst (Jan Verpooten)