UGent

Frequently Asked Questions

Algemeen

 • Hoe kunnen we biologische evolutie definiëren? (Laurence Moran)
 • Hoe neemt men evolutie waar? (Bert Van Bocxlaer)
 • Is evolutietheorie een feit of een theorie, of beide? (Laurence Moran)
 • Waarom gebruikt men beter niet de term darwinisme om evolutietheorie aan te duiden? (Bart Klink)
 • Waarom is evolutie onvoorspelbaar? (Bert Van Bocxlaer)
 • Wat is een evolutionaire aanpassing (adaptatie)? (Ed Hagen)
 • Wat is evolutie? (Dominique Adriaens)
 • Wat is het verschil tussen evolutie en evolutietheorie? (Dominique Adriaens)
 • Wat is levende materie? (Walter Verraes)
 • Welke misverstanden heersen er over evolutietheorie? (Mark Isaac)
 • Geschiedenis van de evolutietheorie

 • Hoe en door wie werd de evolutietheorie bedacht? (http://evolution.berkeley.edu)
 • Hoe formuleerde Darwin zijn hypothesen? en hoe toetste hij die aan de werkelijkheid? (Geerdt Magiels)
 • Hoe kritisch was Darwin (voor zichzelf en voor anderen)? (Geerdt Magiels)
 • Hoe openbaar zijn Darwins gegevens en bevindingen? (Geerdt Magiels)
 • Hoe verliep de geschiedenis van het evolutionaire denken? (Walter Verraes)
 • Hoe werd DNA ontdekt? (http://evolution.berkeley.edu)
 • Hoe wordt DNA gebruikt om de verwantschap tussen soorten te onderzoeken? (http://evolution.berkeley.edu)
 • Op welke gegevens baseerde Darwin zijn theorie? En hoe verzamelde hij die? (Geerdt Magiels)
 • Waarom wordt Charles Darwin gevierd in 2009? (Johan Braeckman)
 • Wat bracht anatomische observatie bij tot de evolutietheorie? (http://evolution.berkeley.edu/)
 • Wat bracht de evolutietheorie teweeg? (Geerdt Magiels)
 • Wat is de great chain of being en welke invloed had dit concept op evolutionair denken? (Bart Klink)
 • Wat is endosymbiose? (http://evolution.berkeley.edu)
 • Wat is natuurtheologie? (http://evolution.berkeley.edu/)
 • Wat is radiometrisch dateren? (http://evolution.berkeley.edu/)
 • Wat was Darwins mensbeeld? (Ludo Hellemans)
 • Welke rol speelden fossielen in het ontstaan van de evolutietheorie? (http://evolution.berkeley.edu/)
 • Wie ontwikkelde de populatiegenetica? (http://evolution.berkeley.edu/)
 • Wie was Charles Darwin? (Ludo Hellemans)
 • Wie was Ernst Haeckel? (http://evolution.berkeley.edu/)
 • Wie was Ernst Mayr? (http://evolution.berkeley.edu)
 • Wie was Gregor Mendel? (http://evolution.berkeley.edu/)
 • Wie was S. J. Gould? (http://evolution.berkeley.edu/)
 • Wie was Theodosius Dobzhansky? (http://evolution.berkeley.edu/)
 • Evolutionaire Psychologie

 • Als leerlingen leren dat mensen dieren zijn, zullen zij zich dan als dieren gedragen? (http://evolution.berkeley.edu)
 • Als ‘mijn genen het me deden doen’, ben ik dan nog steeds verantwoordelijk? (Ed Hagen)
 • Denken evolutionaire psychologen dat alles een adaptatie is? (Ed Hagen)
 • Hoe kunnen evolutionair psychologen praten over adaptaties zonder te praten over specifieke genen? (Ed Hagen)
 • Hoe kunnen we evolutionaire psychologische adaptaties identificeren? (Ed Hagen)
 • Is evolutiepsychologie een politiek correcte versie van sociobiologie? (Ed Hagen)
 • Is evolutionaire psychologie een andere vorm van genetisch determinisme? (Ed Hagen)
 • Is evolutionaire psychologie een vorm van sociaal darwinisme? (Ed Hagen)
 • Is evolutionaire psychologie racistisch? (Ed Hagen)
 • Is evolutionaire psychologie seksistisch? (Ed Hagen)
 • Is het niet zo dat we niet kunnen weten wat er in een ver verleden is gebeurd, waardoor het hele EAO-concept onbruikbaar is? (Ed Hagen)
 • Is verkrachting een adaptatie? (Ed Hagen)
 • Kent de evolutionaire psychologie problemen? (Ed Hagen)
 • Leiden zelfzuchtige genen tot zelfzuchtige mensen? (Ed Hagen)
 • Waarom hebben sommige mensen een afkeer voor evolutionaire psychologie? (Ed Hagen)
 • Waarom kunnen mensen niet gedurende de laatste 10.000 jaar geëvolueerd zijn? (Ed Hagen)
 • Waarom worden de meeste adaptaties niet overgeërfd? (Ed Hagen)
 • Waarom wordt de EAO gelijkgesteld met het Pleistoceen? (Ed Hagen)
 • Waarom zijn adaptaties niet nuttig voor de soort als geheel? (Ed Hagen)
 • Waarom zijn genen zelfzuchtig? (Ed Hagen)
 • Wat is de EAO (evolutionaire aanpassingsomgeving)? (Ed Hagen)
 • Wat is de EAO en waarom is het belangrijk ? (algemeen antwoord) (Ed Hagen)
 • Wat is domeinspecificiteit en waarom is het noodzakelijk? (Ed Hagen)
 • Wat is een module? (Ed Hagen)
 • Wat is evolutionaire psychologie? (Ed Hagen)
 • Wat is evolutionaire pyschologische aanpassing? (Ed Hagen)
 • Wat met boogvullingen (spandrels)? (Ed Hagen)
 • Wat met interacties tussen het gen en de omgeving? (Ed Hagen)
 • Wat met leren? (Ed Hagen)
 • Wat te doen met plasticiteit? (Ed Hagen)
 • Zijn er genoeg genen om psychologische adaptaties te bezorgen? (Ed Hagen)
 • Zijn evolutiepsychologen in eerste plaats geïnteresseerd aan wat mensen onderscheidt van andere dieren? (Ed Hagen)
 • Evolutiemechanismen

 • Evolutietheorie zou wiskundig onmogelijk zijn. Klopt dat? (Dominique Adriaens)
 • Hoe snel verloopt evolutie? (Bert Van Bocxlaer)
 • Is het ontstaan van leven wetenschappelijk verklaard? (Ronny Martens)
 • Is natuurlijke selectie het enige mechanisme van evolutie? (Gerhard Mertens)
 • Wat is biologische evolutie? (Walter Verraes)
 • Wat is de kern van Darwins evolutietheorie? (Geerdt Magiels)
 • Wat is een mechanisme? (Walter Verraes)
 • Wat is evolutionair opportunisme? (Douglas Theobald)
 • Wat is natuurlijke selectie? (Dominique Adriaens)
 • Wat is seksuele selectie? (Griet Vandermassen)
 • Welke aanwijzingen voor suboptimaal ontwerp kunnen we vinden in de natuur? (Chris Colby)
 • Welke processen balanceren evolutie? (Bert Van Bocxlaer)
 • werkt evolutie doelgericht? (Dominique Adriaens)
 • Soortvorming

 • Wat zijn de wetenschappelijke argumenten voor gemeenschappelijke afstamming van alle leven op Aarde? (Douglas Theobald)
 • Wat zijn overgangsfossielen? (Kathleen Hunt)
 • Wat zijn zogenaamde missing links? (Dominique Adriaens)
 • Genetisch processen en evolutie

 • Wat is de moderne synthese? (een korte samenvatting) (Laurence Moran)
 • Wat is genetische drift? (Gerhard Mertens)
 • Welke moleculaire aanwijzingen zijn er dat het leven op Aarde een gemeenschappelijke oorsprong heeft? (Douglas Theobald)
 • Menselijke evolutie

 • Als de mens evolueerde uit de aap, waarom zijn er dan nog steeds apen? (Marc Vermeersch)
 • Wat zijn de belangrijkste menselijke fossielen? (Jim Foley)
 • Welke hominide soorten bestonden er? (Jim Foley)
 • Evolutie van gedrag

 • Hoe kunnen we de evolutie van gedrag onderzoeken? (Katinka Quintelier)
 • Creationisme en intelligent design

 • Harun Yahya: waarover gingen de lezingen die zijn team in België georganiseerd heeft? (Pieter Peyskens)
 • Hoe denken moslims over evolutietheorie en creationisme? (Linda Bogaert)
 • Is het christelijk geloof verenigbaar met de evolutietheorie? (Jürgen François)
 • Kan creationisme wetenschappelijk zijn? (Theodore Drange)
 • Waarom houden argumenten van creationisten die een jonge Aarde vooropstellen geen steek? (Dave Matson)
 • Waarom houdt Behes onreduceerbare complexiteit geen steek? (Douglas Theobald)
 • Waarom Intelligent Design geen wetenschappelijk alternatief is voor de evolutietheorie (Stefaan Blancke)
 • Waarom is de muizenval-analogie van Michael Behe misleidend en wetenschappelijk niet overtuigend? (Stefaan Blancke)
 • Waarom stellen voorstanders van intelligent design de evolutietheorie ter discussie? (Jean Paul van Bendegem)
 • Wat hebben creationisten te zeggen over austropithecinen? (Jim Foley)
 • Wat hebben creationisten te zeggen over hersengrootte? (Jim Foley)
 • Wat hebben creationisten te zeggen over Lucy s kniegewricht? (Jim Lippard)
 • Wat hebben creationisten te zeggen over neanderthalers? (Jim Foley)
 • Wat is creationisme? (Mark Isaac)
 • Wat is de Atlas of creationism van Harun Yahya? (Walter Decleir)
 • Wat is intelligent ontwerp (Intelligent Design)? (Johan Braeckman)
 • Wat is intelligent ontwerp (kort antwoord)? (Johan Braeckman)
 • Wat omvat de wig strategie van intelligent design? (Barbara Forrest)
 • Wat schort er aan het argument van de ‘onherleidbare complexiteit’? (Maarten Boudry)
 • Wat verstaat men onder het fine-tuning argument , en wat kan men er tegen in brengen? (Theodore Drange)
 • Wat zijn de ware aard en belangen van aanhangers van creationisme en intelligent design? (Barbara Forrest)
 • Wetenschapsfilosofische aspecten

 • Hoe betrouwbaar was Darwin? (Geerdt Magiels)
 • Hoe kan je nagaan of een theorie klopt? Hoe sterk is de verifieerbaarheid van de evolutietheorie? (Geerdt Magiels)
 • Hoe kan men evolutiepatronen onderzoeken? (Bert Van Bocxlaer)
 • Is evolutietheorie seksistisch? (Griet Vandermassen)
 • Is wetenschap een mythe? (Geerdt Magiels)
 • Kunnen we ethiek gronden in evolutietheorie? (Katinka Quintelier)
 • Legitimeert de evolutietheorie het recht van de sterkste en de onderdrukking van sommige mensen door anderen? (http://evolution.berkeley.edu)
 • Leidt het aanvaarden van de evolutietheorie tot immoreel gedrag? (http://evolution.berkeley.edu)
 • Waarom wordt evolutietheorie vaak verkeerd begrepen? (Johan De Smedt)
 • Wat is evolutionaire ethiek? (Katinka Quintelier)
 • Zijn religie en wetenschap verzoenbaar? (Jean Paul van Bendegem)